សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ី ស្តីពីកិច្ចការពារលើនិមិត្តសញ្ញាអូឡាំពិក

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម……………& … More សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ី ស្តីពីកិច្ចការពារលើនិមិត្តសញ្ញាអូឡាំពិក

មង្គល៣៨ប្រការរបស់ព្រះបរមសាស្តា

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ​បាន​សម្តែង​ថា មង្គល​បានមកពី​ការប្រតិប … More មង្គល៣៨ប្រការរបស់ព្រះបរមសាស្តា

បើ​រស់នៅអាត្មានិយមបែបនេះ ខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជាមនុស្សព្រៃភ្នំ ដាំបន្លែ ផឹកតែ តែងកំណាព្យ បង្រៀនសិស្ស ប្រសើរជាង

នៅពេលដែលអ្នកកំពុងទទួលផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ពីសង្គមនេះ នោះអ … More បើ​រស់នៅអាត្មានិយមបែបនេះ ខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជាមនុស្សព្រៃភ្នំ ដាំបន្លែ ផឹកតែ តែងកំណាព្យ បង្រៀនសិស្ស ប្រសើរជាង

សកម្មភាពថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិលើកទី១០៧របស់ខ្ញុំ

កាលពីថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ គឺជាទិវានារីអន្តរជាតិលើកទ … More សកម្មភាពថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិលើកទី១០៧របស់ខ្ញុំ

សិក្ខាសាលាវិគ្រោះយោបល់ស្តីពី ក្របខណ្ឌគតិយុត្តិទាក់ទងនឹងសម្បទានដី ព្រៃឈើ រ៉ែ និងយុទ្ធាសាស្រ្តតស៊ូមតិ

កាលពីថ្ងៃទី២២ និង២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ​ ខ្ញុំបានឱកាសដើម្ … More សិក្ខាសាលាវិគ្រោះយោបល់ស្តីពី ក្របខណ្ឌគតិយុត្តិទាក់ទងនឹងសម្បទានដី ព្រៃឈើ រ៉ែ និងយុទ្ធាសាស្រ្តតស៊ូមតិ